Výber zamestnancov

V každej spoločnosti sa objavuje proces, ktorý je kľúčový k ďalšiemu rastu a udržateľnosti výkonnosti Vašej spoločnosti – výberové konanie. Výberové konanie nového zamestnanca alebo kolegu je častokrát bežnou kompetenciou nielen majiteľov, manažérov ale aj radových zamestnancov. Pokiaľ tento proces nie je v kompetencii oddelenia ľudských zdrojov, je možné, že výberové konanie na konkrétnu pozíciu sa stane nekončiacim kolobehom, počas ktorého sa plytvá zdrojmi spoločnosti.

Služby spoločnosti HUMAN INSIDE Vám pomôžu tento proces zvládnuť a okrem toho, že Vám pomôžu vybrať nového zamestnanca alebo kolegu, tak Vás aj naučia ako takýto proces zvládať rýchlo a efektívne. Cieľom spoločnosti nie je len vybrať pre Vás toho správneho človeka, ale Vás aj naučiť ako realizovať výberový proces samostatne.

Pomôžeme Vám pri vytváraní pútavého inzerátu na pracovné portály s následným vyselektovaním životopisov – CV. Môžeme Vás naučiť ako prebieha definovanie kritérií do inzerátu, vyskladanie štruktúry pohovoru, kladenie správnych otázok, racionálne odôvodnenie výhod alebo nevýhod uchádzača.

Ako spoločnosť Vám prinášame možnosť komfortnej účasti na výberovom procese s nadhľadom a vysokou odbornosťou. Ušetríte nielen čas a náklady, ale znížite aj riziko nesprávneho výberu.

Assessment Centre

Súčasťou výberového procesu je aj špecializovaná a odborná metóda Assessment Centre vedená psychológom. Prakticky to znamená také testovanie schopností a zručností účastníkov, pri ktorom sú simulované kľúčové momenty a najdôležitejšie problémy danej pracovnej náplne, využívajú sa modelové situácie a psychodiagnostika.

Development Centre

V situáciách, kedy sa spoločnosť rozhoduje resp. plánuje kariérny postup jej zamestnancov, využívame metódu Development Centre, ktorá odhaľuje manažérske talenty, mapuje schopnosti, zručnosti, vedomosti a postoje zamestnancov, tiež pomenuje ich silné a slabé stránky. Prínosom je záverečná správa, ktorá umožní hĺbkový pohľad do osobnosti posudzovaného a určí ďalšie tréningové a rozvojové potreby. Development Centre vyrieši vo Vašej spoločnosti pocit férového personálneho rastu medzi jednotlivými kolegami.

Mám záujem o konzultáciu

HUMAN INSIDE s.r.o.

Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 151 545
Rokov praxe
17
Výberových konaní
682
Vyškolených na výbery
538
Spokojných klientov
81

Čo o nás hovoria naši klienti

Dôvodom personálneho auditu bola stále sa zvyšujúca nespokojnosť zamestnancov zavŕšená odchodom väčšej skupiny.

Prínos z dlhodobého hľadiska je ťažké posúdiť, nakoľko sa zainteresované osoby po krátkom čase prestali správať podľa odporúčaní. Ak by som hodnotila toto krátke obdobie, kedy sme sa pokúšali dodržať navrhované pravidlá, môžem povedať, že atmosféra vo firme bola výrazne uvoľnenejšia a verím, že keby sme pokračovali mohli by sme dosiahnuť zásadné zmeny v spokojnosti zamestnancov.

contex
Lenka Zmijová firma ContEx, spol. s r.o.

Naša firma nemala dostatočnú výkonnosť. Hľadal som chyby či už v myslení kolegov alebo u seba. Každá firma dnes potrebuje aby jej pracovný kolektív bol efektívny.

V spolupráci s Human Inside sme sa nasmerovali na hlbšie chápanie svojich povinností vyplývajúcich z našich pracovných pozícií bez personálnych zmien. Auditom som chcel zistiť, či personálne obsadenie je dobre nastavené, t.j. či v našej malej firme nemáme nejaké antagonizmy, ktoré bránia dostatočnému rozvoju a efektivite. Audit potvrdil, že nič také sa v kolektíve nenachádza.

logo_tmservis
Martin Babík majitel spoločnosti TMC Servis s.r.o.

Personálny audit sme sa rozhodli realizovať v situácii, keď bol náš tím oslabený a my sme hľadali spôsoby ako tú situáciu môžeme zvládnuť. Pomocou auditu sme:

  • objavili, v ktorých ľuďoch máme aké skryté zdroje
  • zistili, kde máme prekážky, ktoré potrebujeme ostrániť a dostali aj užitočné návrhy ako ich odstrániť
  • dostali otázky, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad našou situáciou inak ako predtým
  • začali sme sa aj seba navzájom potom pýtať tie správne otázky
  • si vyjasnili medzi sebou kompetencie aj očakávania
  • nakoniec celú situáciu aj vďaka tomuto procesu a zážitku zvládli!

Celému tímu Human Inside veľmi pekne ďakujem za ich empatiu, profesionalitu, cenné rady, trpezlivosť aj skvelý zmysel pre humor. Bolo mi cťou!

logo_tyzden_new1
FEDERIKA HOMOLKOVÁ MANAGING DIRECTOR W PRESS A.S., VYDAVATEĽ ČASOPISU . TÝŽDEŇ

Pre personálny audit sme ra rozhodli v snahe získať objektívny náhľad nad oblasti, ktoré sme v spoločnosti riešili a boli kľúčové pre ďalšie smerovanie firmy a rozvoj našich zamestnancov. Zaujímali nás názory našich ľudí v oblasti zamestnaneckej spokojnosti v citlivých otázkach ako sú hodnotenie ich výkonnosti, vnímania prehodnocovania miezd ale aj vnímania firemnej kultúry ako takej. Cieľom bolo priniesť hodnotenie toho, akým spôsobom je spoločnosť riadená, ako vnímajú zamestnanci nielen komunikáciu v spoločnosti ale aj napĺňanie cieľov. Audit vnímame ako efektívny nástroj. Najmä pre jeho objektivitu a spôsob realizácie, ktorý umožňuje získavať cenné informácie tak aby ich zamestnanci mohli otvorene komunikovať. Očakávali sme konkrétne a cielené odporúčania pre rozvoj spoločnosti.

Prínos pre našu firmu boli práve očakávané veľmi konkrétne a praktické odporúčania na zlepšenia v oblasti rozvoja firmy a ľudí. Práve tým, že dané odporúčania boli kombináciou informácií získaných z vnútra firmy a rád od špecialistov v danej oblasti. Aplikujeme dané odporúčania v smere napĺňania firemných cieľov, efektivizácie obchodu ale aj špecifikácie odmeňovania a hodnotenia ľudí, tak aby nielen naši zamestnanci ale v konečnom dôsledku naši klienti boli spokojní.

logo_vnet
Martin Drahoš Business Unit Manager firmy VNET, a.s.